Охорона праці та промислова безпека

Створення та гарантування безпечних умов праці є пріоритетом діяльності Компанії з першого дня її створення. Життя та здоров’я наших працівників — найвища цінність. І для цього в ДТЕК ЕНЕРГО докладають великі зусилля. До питання безпеки праці залучені всі — від членів Наглядової ради до рядових працівників. З року в рік у Компанії реалізується комплекс заходів, спрямованих на створення безпечних умов праці й, у підсумку, на зниження рівня виробничого травматизму. І для цього виділяються всі необхідні фінансові кошти. Так, за останні три роки інвестиції в безпеку праці становили понад 1,2 млрд грн.

Пріоритетні напрями інвестицій ДТЕК ЕНЕРГО в галузі охорони праці та промислової безпеки залишаються незмінними:

 • створення безпечних умов праці на робочих місцях;
 • забезпечення працівників ефективними засобами індивідуального захисту;
 • навчання та підвищення рівня знань персоналу з питань безпеки праці;
 • медичне забезпечення персоналу;
 • узгодження основних фондів із вимогами нормативно-правових актів з охорони праці.

Зараз ключовим напрямом є розвиток культури безпеки праці всього персоналу, а також розвиток такої важливої якості для керівників, як лідерство та прихильність до питань безпеки. Для цього розроблено спеціальну програму ініціатив з охорони праці, яка реалізується в усіх бізнес-блоках. Перебіг її реалізації постійно розглядається на рівні Правління та Наглядової Ради.

Робота над підвищенням безпеки праці на виробництві, з одного боку, спрямована на те, щоб убезпечити працівників. З іншого, — не допустити виникнення надзвичайної ситуації. І тут використовуються всі можливості — від впровадження нових стандартів із техніки безпеки до впровадження мотиваційних інструментів за дотримання правил.

Для підвищення відповідальності працівник підприємств у галузі безпеки праці на шахтоуправлінні та ТЕС діють кардинальні правила: порушники несуть дисциплінарну відповідальність аж до звільнення.

Сталий розвиток / Охорона праці та промислова безпека

Система управління охороною праці та стандарти.

На підприємствах ДТЕК ЕНЕРГО функціонують системи управління охороною праці, що відповідають найкращим світовим практикам. Так усі підприємства з генерації та дистрибуції електроенергії сертифіковані на відповідність вимогам міжнародного стандарту OHSAS 18001:2007. На вугільних підприємствах компанії, завдяки впровадженим стандартам, системи управління охороною праці максимально відповідають вимогам міжнародних стандартів.

Політика з безпеки праці 

Політика є офіційною заявою Компанії про взяті зобов’язання щодо питань безпеки праці та є основою для поставлення цілей і завдань у галузі охорони праці. Для її реалізації на підприємствах ДТЕК ЕНЕРГО розроблено та впроваджено корпоративні стандарти й інструменти, спрямовані на створення безпечних умов праці та недопущення виникнення виробничих травм і аварій. Це комітети з безпеки праці, оцінювання ризиків, управління ризиками із застосуванням елементів методики HAZOP, внутрішні розслідування інцидентів і подій, аудити та внутрішньовідомчий контроль стану охорони праці, управління небезпечними діями та ситуаціями із застосуванням системи безперервного вдосконалення, візуалізація, системи мотивації, навчання та багато інших інструментів.

Сталий розвиток / Охорона праці та промислова безпека
Навчання в галузі охорони праці

Система навчання з питань охорони праці забезпечує підтримку необхідного кваліфікаційного рівня працівників і готовність виконувати професійні обов’язки з урахуванням вимог безпеки. Для цього застосовуються різні види інструктажів, тренінгів, навчань і контролів знань.

Основні підходи до навчання:

 • використання засобів візуалізації під час проведення навчальних занять (демонстрація навчальних фільмів і слайдів);
 • проведення відеоінструктажів;
 • диференціація працівників за рівнем кваліфікації та спеціалізації;
 • залучення всього персоналу до процесу навчання;
 • багатоступеневий контроль знань.

На всіх шахтоуправліннях компанії функціонує система відеоінструктажів перед зміною. Основний інструмент навчання й перевірки знань працівників — інформаційна комп’ютерна система ПРОТЕК. У її основу входять різні програми в галузі охорони праці, що включають як законодавчі, так і корпоративні вимоги. 2016 року навчання та перевірку знань із використанням програми ПРОТЕК пройшли 36,5 тис. осіб. Крім цього, для навчання технологій виконуваних робіт і корпоративних стандартів з охорони праці, на шахтоуправлінні проводять двічі на рік відповідне навчання з відривом від виробництва. Всього 2016 року такий вид навчання пройшли майже 24 тис. осіб.

Працівники ТЕС вчаться й підвищують кваліфікацію в навчально-виробничих центрах. Навчальні центри ДТЕК Східенерго, ДТЕК Дніпроенерго, ДТЕК Західенерго не мають аналогів в Україні. Для навчання застосовують ексклюзивні навчально-контрольні комп’ютерні програми та тренажери, сучасне обладнання та техніку. З їх допомогою працівників навчають правил охорони праці, пожежної безпеки та технічної експлуатації обладнання. Тренінгова підготовка може проходити без відриву від виробництва. Це забезпечує необхідні навички для безпечної та ефективної експлуатації та ремонту обладнання електростанцій.

На дистрибуційних підприємствах регулярно проводять навчальні тренінги та змагання. ДТЕК Дніпрообленерго готує персонал до виконання виробничих завдань на навчально-тренувальному полігоні «Межиріч».

У центрі з підготовки та розвитку персоналу навчено 1 003 осіб, з них 365 отримали навички долікарської допомоги та 579 підвищили кваліфікацію в питаннях охорони праці.

Мотивація персоналу в галузі охорони праці

З 2013 року на вугільних і енергетичних підприємствах впроваджена система матеріального та нематеріального заохочення. Створена атмосфера змагальності допомагає формувати культуру безпеки праці та стимулює розробку та впровадження інноваційних пропозицій, що підвищують безпеку умов праці.

Тільки 2016 року 4 000 працівників вугільних підприємств компанії були заохочені матеріально на загальну суму 1,7 млн грн у межах процедури додаткового стимулювання за виконання показників з охорони праці та промислової безпеки, зокрема 235 осіб — за виявлення ризиків неприйнятного рівня. Нематеріально заохочені 1224 особи (оголошено подяки, вручено грамоти, листи подяки сім’ям працівників).

Для підвищення прихильності перших керівників підприємств до питань безпеки праці у вугільному блоці застосовується процедура оцінювання перших керівників із питань охорони праці. Такий підхід підвищує увагу керівників до охорони праці, бо є інструментом кількісного та якісного оцінювання ефективності їхньої роботи в цьому напрямі.

Задля підвищення персональної відповідальності працівників підприємств у галузі безпеки праці на вуглевидобувних та вуглепереробних підприємствах ДТЕК ЕНЕРГО застосовуються Кардинальні правила, невиконання яких тягне за собою обов’язкове поставлення питання про звільнення.

Для інформування працівників про серйозні та надзвичайні події, що сталися на підприємствах компанії, створюються відеоролики й інформаційні листки, які потім транслюються на всі підприємства компанії. Вони розповідають про причини трагедій і про те, яку науку потрібно здобути, щоби це не повторилося в майбутньому.

На дистрибуційних підприємствах впроваджена програма «Культура безпеки праці». Метою програми є зміна мислення та поведінки всього персоналу підприємства, тобто комбінація лідерства та підтримки з боку керівників вищої ланки, участі керівників нижчої ланки та залучення робітників у дотримання заходів безпеки для збереження життя та здоров’я працівників.

Сталий розвиток / Охорона праці та промислова безпека
Захист від стихійних лих

Для відпрацювання навичок і дій під час виникнення надзвичайних ситуацій регулярно проводять:

 • навчання керівництва і фахівців у навчально-методичних центрах цивільного захисту та безпеки життєдіяльності;

 • індивідуальне навчання з цивільного захисту на підприємстві;

 • тренування штабів із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в електричних мережах спільно зі створюваними місцевими органами влади та штабами з ліквідації наслідків природних надзвичайних ситуацій;

 • навчання штабів і тренування дій у разі аварій на радіаційних та хімічно небезпечних об’єктах;
  відпрацювання дій у разі артилерійського обстрілу населених пунктів (укриття працівників у підвальних і напівпідвальних приміщеннях).

Для захисту виробничих об’єктів від стихійних лих на підприємствах розробляють:

 • плани організаційно-технічних заходів із запобіганням надзвичайним ситуаціям;

 • плани ліквідації та локалізації аварійних ситуацій;

 • схеми взаємодії з головним управлінням із питань надзвичайних ситуацій під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

 • графіки тренувань із цивільного захисту та пожежної безпеки;

 • програма проведення інструктажів із цивільного захисту техногенної безпеки.