Співробітники

ДТЕК Енерго — це 70 тисяч працівників наших підприємств: 16 шахт та 4 вуглезбагачувальних фабрик; 8 ТЕС і 1 ТЕЦ загальною встановленою потужністю 13, 4 ГВт.

Працівники — одна з головних конкурентних переваг ДТЕК, основа сталого розвитку компанії. Ми зацікавлені в розвитку кадрового потенціалу та залученні висококваліфікованого персоналу.

Ми цінуємо та поважаємо своїх працівників. Компанія ставить перед собою амбітні завдання, вирішити які до снаги тільки згуртованій команді професіоналів.

 

Система управління персоналом ДТЕК ґрунтується на корпоративних цінностях, які поділяють усі працівники.

Наша кадрова політика будується на таких принципах:

  • Дотримання чинного трудового законодавства та прав людини;
  • Забезпечення конкурентоспроможної винагороди працівників з урахуванням їхнього професіоналізму, складності виконання робіт і ступеня відповідальності;
  • Інвестиції в освіту та навчання працівників для того, щоб допомогти їм реалізувати свій потенціал і зробити гідний внесок у бізнес-успіх Компанії;
  • Надання соціальної підтримки працівникам ДТЕК.
Співробітники

ДТЕК приділяє велику увагу процесу розвитку персоналу, в основі якого лежить сучасна модель компетенцій — набір ключових навичок і умінь, необхідних працівникам для успішного досягнення стратегічних цілей Компанії.

Для формування та розвитку всього спектру компетенцій працівників ДТЕК інвестує значні кошти в навчання. У Компанії працює корпоративний університет — Академія ДТЕК, орієнтований на розвиток фахівців і керівників.

Крім того, у ДТЕК діє масштабна освітня програма для робітничих кадрів.

  • «Кадровий резерв». Мета програми — виявлення високоперспективних працівників і підготовка до подальшого призначення на вищі позиції працівників Компанії, що володіють управлінським потенціалом, професійною експертизою та високою мотивацією до побудови кар’єри. Перспективні працівники, відібрані за підсумками щорічного оцінювання діяльності, проходять спеціальне навчання.
  • Новатор — система безперервного вдосконалення, що ґрунтується на постійному прагненні до усунення всіх видів втрат і покращення виробничих процесів із залученням творчого потенціалу працівників і максимальною орієнтацією на споживача.
  • Запущено проект «Інститут внутрішніх тренерів» з-поміж працівників підприємств. Інститут створено для організації системи внутрішнього навчання працівників, впровадження корпоративних програм Академії ДТЕК, для підвищення рівня професійних знань і навичок.
  • Дистанційне навчання — у ДТЕК розроблено електронні курси для проходження працівниками з тих чи інших компетенцій, тематик.