Інформація щодо результатів розгляду пропозицій громадськості стосовно технічного переоснащення енергоблоків №7,8 ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС на використання вугілля газової групи

Інформація щодо результатів розгляду пропозицій громадськості стосовно технічного переоснащення енергоблоків №7,8 ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС на використання вугілля газової групи

За результатами громадських слухань 29.09.2017 року, які були проведені в актовій залі БК «Енергетик» (м. Дніпро, вул. Космонавта Волкова, 11а) було отримано низку пропозицій громадськості стосовно технічного переоснащення енергоблоків №7,8 ДТЕК Придніпровська ТЕС на використання вугілля газової групи. Всі отримані зауваження громадськості були уважно розглянуті та надіслані розгорнуті відповіді.

Відповідно до вимог постанови КМУ №771 від 29.06.2017р. «Про затвердження порядку залучення громадськості до обговорення питань щодо прийняття рішень, які можуть впливати на стан довкілля» надаємо інформацію щодо результатів розгляду пропозицій:

1. Щодо зниження викидів та встановлення систем автоматичного моніторингу на енергоблоках №7,8 ДТЕК Придніпровська ТЕС

Враховуючи рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 лютого 2017 року «Про невідкладні заходи з нейтралізації загроз енергетичній безпеці України та посилення захисту критичної інфраструктури», а також для забезпечення надійного проходження осінньо-зимового періоду 2017/2018 років м. Дніпро та держави в цілому, в 2017 р. ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» заплановано перехід двох енергоблоків 150МВт (№7,8) ДТЕК Придніпровська ТЕС на спалювання вугілля антрацитової групи.

Оскільки на енергоблоках №7,8 ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС встановлено мокрі скрубери типу СВД-ВТІ-ЮТЕ з двоступеневою трубою «Вентурі», які підтримуються в справному стані та ефективно працюють (з ефективністю не нижче ніж проектна), а перехід на спалювання газового вугілля дозволяє зменшити викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря в порівнянні із спалюванням вугілля антрацитової групи, проект «Технічне переоснащення енергоблоків №7,8 ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС для переводу котлів ТП-90 на використання вугілля газової групи» не передбачає заміни пилоочисного обладнання з встановленням системи автоматичного моніторингу та розробки окремих режимно-технологічних заходів для скорочення викидів оксиду азоту та двоокису сірки.

Після переходу енергоблоків №7,8 на спалювання вугілля газової групи відбудеться зменшення максимальних концентрацій викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря у всьому діапазоні навантаження (в ОВНС розглянуто широкий спектр якості вугілля: сертифікати №№37, 121, 204). Очікувані концентрації наведені в таблиці 5.9 ОВНС (арк. 42). Скорочення викидів проектом передбачено.

Разом з цим, задля посилення контролю за станом атмосферного повітря підприємством було розроблено в 2016 році проект «Впровадження автоматизованої системи моніторингу якості атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС», який в поточному році прийнято до реалізації (буде встановлено стаціонарний пост моніторингу за станом атмосферного повітря).

Обмежений строк та бюджет на реалізацію проекту не дозволяє в 2017 році виконати перехід на газове вугілля разом із впровадженням пропонованих громадськістю заходів з заміною очисного обладнання (яке можна виконати тільки в міжопалювальний період), але пропозиції громадськості враховано, та в 2018 році буде виконано заміну скруберів на емульгатори для енергоблоку №10. Також, в разі отримання очікуваного ефекту (зниження викидів в 8-9 разів), буде проведено тиражування цього заходу на інші енергоблоки 150 МВт.

2. Щодо забезпечення роздільного зберігання золошлаків від різного типу пального

Пропозиція громадськості врахована.

Схема роздільного зберігання золошлакових відходів буде розроблена окремим проектом після отримання якісних характеристик золошлакових відходів від спалювання вугілля газової групи та визначення його попиту на ринку будівельних матеріалів.

3. Щодо збільшення нормативів викидів двоокису сірки в 1,5 рази

Надаємо роз’яснення відносно занепокоєння, яке висловлено громадською екологічною радою відносно збільшення допустимих викидів двоокису сірки в 1,5 рази при переході на спалювання вугілля газової групи, відповідно до наказу Мінприроди №541 від 22.10.2008 року (3400 мг/м3 для марки АШ проти 5100 мг/м3 для марки Г):

На ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС передбачено спалювання низькореакційного палива антрацитової групи (АШ та П). Зазвичай вугілля спалюється в суміші (АШ+П) із різною пропорцією (залежить від вихідної якості кожного). Спалювання суміші палив дозволяє мати більш стійкий режим горіння у всьому діапазоні роботи енергоблоків, зменшити необхідність в «підсвічуванні» паливні мазутом або газом та зменшує масовий вміст горючих речовин у виносі твердих часток у порівнянні із спалюванням тільки антрациту.

Відповідно до п. 1.6. наказу Мінприроди №541 поточний технологічний норматив для ДТЕК Придніпровська ТЕС по викидам двоокису сірки встановлено на рівні 4500 мг/м3 (а саме: 4460,58 мг/м3 для енергоблоку №7, та на рівні 4469,31 мг/нм3 для енергоблоку №8).

В таблиці 5.9 ОВНС (арк. 42-43) були надані пропозиції щодо нормативів гранично допустимих викидів. Для двоокису сірки на енергоблоках №7,8 максимально можливий норматив SO2 складатиме 4177 мг/нм3.

Спалювання палива із вмістом сірки, яке призводить до перевищення встановлених нормативів SO2 є порушенням, та передбачає нарахування збитків до підприємства.

Таким чином, збільшення допустимих викидів двоокису сірки в 1,5 рази не відбудеться, а навпаки, буде отримано зменшений норматив SO2 (4177 мг/нм3).