Сталий розвиток

Сталий розвиток бізнесу можливий тільки в соціально сприятливому середовищі. Зі свого боку, суспільство висуває до бізнесу вимогу дотримуватися загальнолюдських цінностей (охорона природи, легітимність форм власності, позитивний економічний і соціальний вплив підприємств тощо) і не уникати обговорення складних питань. 

Для проведення успішної та ефективної політики КСВ, ДТЕК постійно працює із зацікавленими сторонами та групами впливу, з’ясовує їхні очікування і пропонує ефективні форми взаємодії — від діалогу до можливих спільних акцій і програм розвитку.