Охорона праці та промислова безпека

ДТЕК дотримується високих стандартів промислової безпеки. Програми з формування культури безпеки праці є ключовим напрямом роботи всіх виробничих підприємств компанії.

Спеціально створені робочі групи аналізують і класифікують психологічні чинники порушень. Заплановано впровадити контроль за психофізіологічним станом працівників. Після цього працівників навчать самостійно оцінювати ризики на робочому місці та наслідки, до яких можуть призвести необдумані дії.

Робота над підвищенням безпеки праці на виробництві, з одного боку, спрямована на те, щоб убезпечити працівників. З іншого, — не допустити виникнення надзвичайної ситуації. І тут використовуються всі можливості — від впровадження нових стандартів із техніки безпеки до заохочення за дотримання правил.

Для підвищення відповідальності працівників підприємств у галузі безпеки праці на шахтоуправлінні та ТЕС діють кардинальні правила: порушники несуть обов’язкову відповідальність аж до звільнення.

Пріоритетні напрями інвестицій ДТЕК у галузі охорони праці та промислової безпеки залишаються незмінними:

 • створення безпечних умов праці;
 • забезпечення працівників ефективними засобами індивідуального захисту;
 • навчання та підвищення рівня знань персоналу про промислову безпеку;
 • медичне забезпечення персоналу;
 • забезпечення захисту працівників від небезпечних і шкідливих виробничих чинників;
 • узгодження основних фондів із вимогами нормативно-правових актів з охорони праці.

Сертифікація систем управління охороною праці та промисловою безпекою підприємств відповідно до міжнародних вимог

Умови роботи на більшості підприємств компанії відповідають вимогам міжнародного стандарту OHSAS:18001. 2015 року успішно пройдено ресертифікаційні аудити й наглядовий аудит корпоративних систем управління безпекою праці ДТЕК Східенерго, ДТЕК Дніпроенерго і ДТЕК Західенерго на відповідність вимогам міжнародного стандарту OHSAS 18001:2007. Також успішно пройшли сертифікацію й наглядовий аудит системи управління охороною праці на відповідність вимогам OHSAS 18001:2007 Нафтогазвидобування, ДТЕК Дніпрообленерго і ДТЕК Високовольтні мережі. Триває реалізація програм побудови систем управління охороною праці відповідно до вимог OHSAS 18001:2007 у ДТЕК Свердловантрацит і ДТЕК Ровенькиантрацит.

На генерувальних підприємствах компанії впроваджується Єдина система моніторингу. Вона дозволила виявити 14,5 тис. потенційно небезпечних ситуацій, більшу частину яких енергетики усунули. Крім того, виявлено понад 1 200 небезпечних дій працівників, які могли призвести до травм. На шахтоуправлінні продовжує функціонувати система трирівневого контролю стану охорони праці та нарядної системи.

На ТЕС ДТЕК Енерго почалося впровадження стандарту HAZOP. Це методика управління ризиками для аналізу виробничого процесу з погляду безпеки. З його допомогою команда спеціально навчених експертів ТЕС може знайти найнебезпечніші точки в обладнанні та виробничому процесі. Потім — оцінити рівень їхньої небезпеки, розробити та впровадити план дій для запобігання можливим ризикам. Отже, новий стандарт — логічне продовження робіт, які проводили під час впровадження OHSAS.

Навчання в галузі охорони праці

Система навчання виробничої безпеки розроблена в ДТЕК для підтримання необхідного кваліфікаційного рівня працівників і готовності виконувати професійні обов’язки з урахуванням вимог безпеки. Навчання й підвищення рівня знань про промислову безпеку та охорону праці проводять за допомогою інструктажів, тренінгів та контролю знань.

Основні підходи до навчання з питань охорони праці та техніки безпеки:

 • використання засобів візуалізації під час проведення навчальних занять (демонстрація навчальних фільмів та слайдів);
 • проведення відеоінструктажів;
 • диференціація працівників за рівнем кваліфікації та спеціалізації;
 • залучення всього персоналу до процесу навчання;
 • багатоступінчастий контроль знань.

На всіх шахтоуправліннях компанії функціонує система відеоінструктажів перед зміною. Основний інструмент перевірки знань працівників — інформаційна комп’ютерна система ПРОТЕК. У її основу входять різні програми в галузі охорони праці, що включають як законодавчі, так і корпоративні вимоги.

Працівники ТЕС вчаться й підвищують кваліфікацію в навчально-виробничих центрах. Навчальні центри ДТЕК Східенерго, ДТЕК Дніпроенерго, ДТЕК Західенерго не мають аналогів в Україні. Для навчання застосовують ексклюзивні навчально-контролювальні комп’ютерні програми та тренажери, сучасне обладнання та техніку. За їх допомогою працівників навчають правил охорони праці, пожежної безпеки та технічної експлуатації обладнання.

Тренінгова підготовка може проходити без відриву від виробництва. Це забезпечує необхідні навички для безпечної та ефективної експлуатації та ремонту обладнання електростанцій.

На дистрибуційних підприємствах регулярно проводяться навчальні тренінги та змагання. ДТЕК Дніпрообленерго готує персонал до виконання виробничих завдань на навчально-тренувальному полігоні «Межиріч».

У центрі з підготовки та розвитку персоналу навчено 1 003 осіб, з них 365 отримали навички долікарської допомоги і 579 підвищили кваліфікацію в питаннях охорони праці.

З 2013 року на вугільних і енергетичних підприємствах впроваджено систему матеріального та нематеріального заохочення. Створена атмосфера змагальності допомагає формувати культуру безпеки праці та стимулює розробку і впровадження інноваційних пропозицій, що підвищують безпеку умов праці.

Тільки 2015 року 4 000 працівників вугільних підприємств компанії було заохочено матеріально на загальну суму 1,7 млн грн у межах процедури додаткового стимулювання за виконання показників з охорони праці та промислової безпеки, зокрема 164 особи — за виявлення ризиків неприйнятного рівня.

На вуглевидобувних підприємствах і далі застосовується процедура оцінювання перших керівників із питань охорони праці. Такий підхід підвищує увагу керівників до охорони праці, будучи інструментом кількісного та якісного оцінювання ефективності їхньої роботи в цьому напрямі.

Для підвищення персональної відповідальності працівників підприємств у галузі безпеки праці на вуглевидобувних і переробних підприємствах застосовуються впроваджені 2014 року Кардинальні правила, невиконання яких спричинює обов’язкове порушення питання про звільнення.

Для інформування працівників про нещасні випадки зі смертельним результатом, що сталися на підприємствах компанії, створюють і транслюють відеоролики — «Наука, здобута з подій». Вони розповідають про причини трагедій і про те, яку науку необхідно здобути, щоб це не повторилося в майбутньому.

На дистрибуційних підприємствах впроваджено програму «Культура безпеки праці». Метою програми є зміна мислення й поведінки всього персоналу підприємства, тобто комбінація лідерства та підтримки з боку керівників вищої ланки, участі керівників нижчої ланки й залучення робітників до дотримання заходів безпеки для збереження життя і здоров’я працівників.

Захист від стихійних лих

Для відпрацювання навичок і дій під час виникнення надзвичайних ситуацій регулярно проводять:

 • навчання керівництва і фахівців у навчально-методичних центрах цивільного захисту та безпеки життєдіяльності;

 • індивідуальне навчання з цивільного захисту на підприємстві;

 • тренування штабів із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в електричних мережах спільно зі створюваними місцевими органами влади та штабами з ліквідації наслідків природних надзвичайних ситуацій;

 • навчання штабів і тренування дій у разі аварій на радіаційних та хімічно небезпечних об’єктах;
  відпрацювання дій у разі артилерійського обстрілу населених пунктів (укриття працівників у підвальних і напівпідвальних приміщеннях).

Для захисту виробничих об’єктів від стихійних лих на підприємствах розробляють:

 • плани організаційно-технічних заходів із запобіганням надзвичайним ситуаціям;

 • плани ліквідації та локалізації аварійних ситуацій;

 • схеми взаємодії з головним управлінням із питань надзвичайних ситуацій під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

 • графіки тренувань із цивільного захисту та пожежної безпеки;

 • програма проведення інструктажів із цивільного захисту техногенної безпеки.